top of page
BARNDAS, DANSMIX, MODERNT, BALETT
Gabriella_Grönlund.png

Gabriella Grönlund

Gått estetiska programmets dansinriktning Luleå

Följt av musikallinjen på Balettakademien i Stockholm

Vidareutbildat sig till tvåämneslärare i dans och specialpedagogik vid Luleå Tekniska Universitet.

"Inom barndansen utgår jag från de naturliga rörelserna springa, smyga, gå, snurra, hoppa och krypa, och barnens nyfikenhet och fantasiförmåga. Lektionerna är lekfulla och dynamiska, och innehåller även en hel del teknik, koordination och rytmik. Vi jobbar utifrån olika känslostämningar där barnens egen tolkning är det centrala. Vi tränar oss på att respektera varandra genom olika sam-arbetsövningar. Vi använder också dansen

för att öka vår kroppskännedom, självförtroende och självkänsla, vilket

kan verka identitetsstärkande.

Under mina balettlektioner läggar jag mycket fokus på teknikarbete, musikalitet, styrka och balans. Jag vill att mina elever ska förstå syftet med övningarna för att kunna motiveras att jobba vidare. Jag tror på en balans mellan teori och praktik där eleverna både genom det verbala, att kunna beskriva, och det fysiska,

att kunna utföra och omsätta det i kroppen.

På mina moderna klasser är improvisationen och det egna uttrycket en stor del av under-visningen. Jag lägger också mycket fokus på golvarbete och stora rörelser, och givetvis också teknik. Jobbar även mycket med kontraster såsom mjukt och hårt, högt och lågt, snabbt och långsamt för att skapa dynamik och flöde genom rörelserna. Jag blandar olika stilar, exempelvis releaseteknik som handlar om avspänning och momentum, riktningen i rummet och rörelsens framfart, och Limon-teknik, som bygger på att falla och fånga upp rörelsen. Jag skulle beskriva min stil som stor, fysisk och dynamisk."

I samarbete med kollega startat upp dansprojektet ”Dans för ungdomar i behov av särskilt stöd”

BARNDAS
DANSMIX
MODERNT
BALETT
bottom of page