top of page
Barndans.png

I våra barndansgrupper får barnen utlopp för sin rörelseglädje och danslust. Under lekfulla former vill vi utveckla barnens koncentrationsförmåga, rytmkänsla, musikalitet och dansglädje. Med improvisationsövningar och eget skapande vill vi öka deras förmåga att uttrycka sig. Målet är även att stimulera barnens fantasi och kreativitet. Vi vill att de respekterar sig själva och andra, visar engagemang och lär sig samarbete.

SCHEMA
BARNDANS
bottom of page