BARNDANS, DANSMIX, STREET, JAZZ

Isadora Nyberg Keenan 

Är utbildad ämneslärare i dans

för gymnasieskolan

Arbetat som danslärare på

Beats dansskola i Piteå

Har gått Härnösands folkhögskolas 1:åriga danslinje

"Mitt mål är att sprida dansglädje till både barn, ungdomar och vuxna

 

På mina lektioner får eleverna möta grunderna i form av olika steg och rörelser samt jobba med musikalitet, koordination och expressivitet. I mina koreografier utgår jag mycket ifrån ljudet i musiken, rummet samt känsla och expressivitet."

Har undervisat i västafrikansk dans i Falun

Har en 1:årig utbildning i

scenisk folkdans via musik-konservatoriet i Falun

BARNDANS
DANSMIX
STREET
JAZZ